Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Александър Пушкин (1799 — 1837)

А. С. Пушкин Александър Пушкин (Александр Сергеевич Пушкин, 6 юни 1799 - 10 февруари 1837) е руски поет, драматург и прозаик, считан за най-великия руски поет и създател на съвременния руски литературен език. Той пръв използва простонароден език в поемите и пиесите си, а също създава нов стил в разказите — драма, примесена с любовна история и малко сатира, който се следва от по-късните руски писатели. Умира на дуел на 37 годишна възраст.

По-известни поеми на Пушкин: «Руслан и Людмила» (1820), «Кавказский пленник» (1820–21), «Гавриилиада» (1821), «Братья разбойники» (1821–22), «Бахчисарайский фонтан» (1823), «Цыганы» (1824), «Евгений Онегин» (1825–32). Приказки в стихове: «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830), «Сказка о медведихе» (1830), «Сказка о царе Салтане» (1831), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833), «Сказка о мертвой царевне» (1833), «Сказка о золотом петушке» (1834). Проза: «Арап Петра Великого» (1828), «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1831), «Пиковая дама» (1834), «Капитанская дочка» (1836). Драми: «Борис Годунов» (1825), «Маленькие трагедии» (1830), «Каменный гость» (1830), «Моцарт и Сальери» (1830), «Пир во время чумы» (1830).

Стихове

В превод на  Красимир Тенев

Обичах Ви   [ru-bg] 
Сонетът   [ru-bg] 
Цветче   [ru-bg] 

В превод на  Ангел Веселинов

Зимно утро   [ru-bg] 
Бесове   [ru-bg] 
Анчар   [ru-bg] 
Славей и роза   [ru-bg] 
Зимна вечер   [ru-bg] 

В превод на  Мария Шандуркова

Поет и тълпа   [ru-bg] 
Ти и Вие   [ru-bg] 
Две чувства свидни са за нас   [ru-bg] 

В превод на  Димитър Горсов

Русалка   [ru-bg] 
Затворник   [ru-bg] 
Аквилон   [ru-bg] 
Към фонтана в Бахчисарайския дворец   [ru-bg] 
Аз помня   [ru-bg] 
Ангел   [ru-bg] 
Анчар   [ru-bg] 


Exegi monumentum   [ru-bg] 
Кавказ   [ru-bg] 
Туча   [ru-bg] 
Узник   [ru-bg] 
Дар напрасный, дар случайный   [ru-bg] 
Город пышный, город бедный   [ru-bg] 
Глухой глухого звал к суду судьи глухого   [ru-bg] 
Анчар   [ru-bg] 
Зимний вечер   [ru-bg] 
Демон   [ru-bg] 
К Чаадаеву   [ru-bg] 
Конь   [ru-bg] 
Я вас любил   [ru-bg] 
Клеветникам России   [ru-bg] 
Зимнее утро   [ru-bg] 


 А. С. Пушкин в Мрежата
 Станете ни почитател във Фейсбук
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката