Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Заглавия

Басни на Езоп  [es]   
Знаменития идалго Дон Кихот  (Сервантес)  [es]   
Приказки на Андерсен  [es]  
Приказки на Братя Грим  [es]   
Приказки на Шарл Перо  [es]   
Стихове от Федерико Гарсия Лорка (испански поет)  [es]  
Хиляда и една нощ  [es]   


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката