Паралелни английско - 
български текстове: 

 Басни на Езоп 1

Лисицата и гроздето
Влюбеният лъв
Безопашатата лисица
Болният лъв
Двете жаби
Дивото магаре и лъва
Дърварят и лисицата
Жабите, които си търсели цар
Комар и лъв
Лисица и гарван
Лисица и козел
Лисица и къпина
Лисица и маймуна
Лъв, вълк и лисица
Лъв и делфин
Лъв и заек
Лъв и мишка
Лъвицата
Лъвът и трите бивола
Орел и стрела
Орел и чавка
Орлицата и лисицата
Преялата лисица
Селянинът и лисицата

 Басни на Езоп 2
Баща и синове
Вълк и агне
Двамата войника и крадецът
Еленът на извора
Кокошка и лястовица
Лъв, магаре и лисица
Лъв, мечка и лисица
Магарето и неговите господари
Мечката и двамата пътника
Момчето, което ловяло скакалци
Овца и врана
Петелът и скъпоценният камък

Освен горните двуезични текстове, имате моментален SMS достъп до още 169 по-дълги двуезични текстове, чрез 4-те модула и 21-те книги, издадени досега, в това число 6-те онлайн книги от поредицата "Чети на английски" (без да се смятат тези в ePub и MOBI формат).Двуезични e-книги на английски и испански език с превод на български

НОВО: АУДИО КНИГИ
Това е първата е-книга на Двуезична библиотека с добавено аудио. Постепенно ще добавим озвучаване към повечето от електронните книги в библиотеката, поради интереса на читателите към английскoто произношение. Текстът е прочетен от англоговорещи доброволци и е пригоден допълнително към съответните изрази.

Двуезичната е-книга "Царят, който искал да надхитри съдбата" (Индийски приказки) е с тестове за средно ниво на владеене на английски. Тестовете са с отговори и обяснения, които посочват защо съответният отговор е верен или не, като служат за преговор на материала от първите четири модула, но могат да се използват и самостоятелно за обучение. Въпросите засягат особености от граматиката, както и най-честите грешки при избора на думи, които правят българите, изучаващи английски език.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 8Царят, който искал да надхитри съдбата (c АУДИО)  [английски-български с тестове за средно ниво с отговори и обяснения]

Втората книга с добавено аудио е е-книга No 12 "Жабокът принц", със субтитри за начинаещи. Тя съдържа 12 двуезични приказки на Братя Грим на английски с превод на български.

Тази книга осигурява 2 (две) точки.

Е-книга No 12Жабокът принц (с АУДИО)   [английска със субтитри за начинаещи]

Ето една страница от книгата с аудио и субтитри    [една страница]

Ето една страница от книгата със субтитри за начинаещи    [една страница]

Третата книга с добавено аудио — е-книга No 5 "Омагьосаният змей" (Китайски приказки) служи за развиване на умението при четене чрез динамично съпоставяне на оригинала и превода по параграфи. Тя съдържа 10 китайски приказки и е със субтитри за начинаещи. Чрез кликване върху кой да е параграф от английския текст, съответният му параграф от българския текст се позиционира в горния край на екрана. След това се кликва този български параграф и съответният му английски параграф застава срещу него. Така двата параграфа могат да се четат паралелно, без да се търсят из целия текст.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга № 5Омагьосаният змей — Китайски приказки  [английски-български със субтитри за начинаещи и динамично съпоставяне на оригинала и превода по параграфи]

Ето една страница от книгата с аудио и субтитри    [една страница]

Четвъртата книга с добавено аудио — е-книга No 25 "Танцът на елфитe" (Приказки от Европа I) служи за развиване на умението при четене чрез динамично съпоставяне на номерирани части от текста (фрагменти) на двата езика. Тя съдържа 10 приказки и е със субтитри за начинаещи.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга № 25ТАНЦЪТ НА ЕЛФИТЕ — Приказки от Европа I  [английски-български със субтитри за начинаещи и динамично съпоставяне на оригинала и превода по фрагменти (изречения или части от изречения)]

Ето една страница от книгата с аудио и субтитри    [една страница]

Петата книга с добавено аудио — е-книга No 15 "Приказки на Братя Грим II — ТРИМАТА ЩАСТЛИВЦИ служи за развиване на умението при четене чрез динамично съпоставяне на номерирани части от текста (фрагменти) на двата езика. Тя съдържа 11 приказки, всичките с озвучен английски текст.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга № 15 — ТРИМАТА ЩАСТЛИВЦИ — Приказки на Братя Грим II  [английски-български със субтитри за начинаещи и динамично съпоставяне на оригинала и превода по фрагменти (изречения или части от изречения)]

Ето една страница от книгата с аудио    [една страница]

Шестата книга с добавено аудио — е-книга No 28 съдържа 18 приказки и басни и е с много лесен текст, подходящ за начинаещи, както и с два вида субтитри — изскачащи и групови.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга № 28ПРИКАЗКИ И БАСНИ ЗА ХОРА И ЖИВОТНИ
от различни автори
  [английски-български със субтитри за начинаещи и динамично съпоставяне на оригинала и превода по фрагменти (изречения или части от изречения)]

Ето една страница от книгата с аудио    [една страница]

Седмата книга с добавено аудио — е-книга No 16 съдържа 5 приказки с озвучен английски текст, субтитри и граматически и лексикални тестове с общо 24 въпроса.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 16Ханс Кристиан Андерсен ГЛУПАВИЯ ХАНС — 1 и 2 изд.
  [английски-български със субтитри за начинаещи и динамично съпоставяне на оригинала и превода по фрагменти (изречения или части от изречения)]

Ето една страница от книгата с аудио    [една страница]

Двуезичните електронни книги и е-Модули с двуезични текстове съдържат паралелни английско-български текстове с точен превод на конкретна дума или израз, който се появява при кликване. Първата двуезична онлайн книга с SMS достъп "24 басни на Езоп" (Басни на Езоп 1) е в два варианта: английски и испански с превод и включва всички басни на Езоп от първо ниво на тестовете за разбиране при четене.

Английската версия на книгата с басни на Езоп е с паралелен превод на български, съдържа буквални субтитри за начинаещи с лексически и граматически обяснения, показващи се при кликване върху нужните думи или изрази.

Е-книга No 124 басни на Езоп  — кодът е с валидност 5 години
[английски-български със субтитри за начинаещи].

Във всяка от е-книгитe, закупени c SMS с еднократен достъп, ще намерите eBook код и Читателска парола за постоянен достъп:
[с еднократен достъп]   [постоянен достъп]


Ето една страница от английската версия със субтитри за начинаещи    [една страница]


Испанската версия на книгата с басни на Езоп е също с паралелен превод, но по нова технология: чрез кликване върху кой да е параграф от испанския текст, съответният му параграф от българския текст се позиционира в горния край на екрана. След това се кликва този български параграф и съответният му испански параграф застава срещу него. Така двата параграфа могат да се четат паралелно, без да се търсят из целия текст. Hякои от басните съдържат субтитри за начинаещи.

Е-книга No 124 басни на Езоп [испанска версия]
Във всяка от е-книгитe, закупени c SMS с еднократен достъп, ще намерите eBook код и Читателска парола за постоянен достъп:
[с еднократен достъп]   [постоянен достъп]


Всяка от е-книгите със субтитри и модулите съдържа формуляр за попълване по желание — заявка за набиране на точки. Тези точки позволяват безплатен достъп до всички ресурси, за които се изисква регистрация — курса по английски (от Модул 1 до Модул 4 включително) и двуезичните книги със субтитри от Библиотека Алумни. Тази книга [английската версия] осигурява 1 (една) точка.
Двуезичната е-книга "Човекът, който карал дърветата да цъфтят" (Японски приказки) служи за развиване на умението при четене чрез динамично съпоставяне на оригинала и превода по параграфи. Чрез кликване върху кой да е параграф от английския текст, съответният му параграф от българския текст се позиционира в горния край на екрана. След това се кликва този български параграф и съответният му английски параграф застава срещу него. Така двата параграфа могат да се четат паралелно, без да се търсят из целия текст.

Тази електронна книга може да се чете без речник. В нея е включен малък, но пълен речник на използваните думи и по-сложни изрази, в който можете да правите справка от всеки параграф на двуезичния текст и после да се върнете на същото място в текста. За разлика от обикновените англо-български речници, където срещу дадена английска дума излизат всеки път едни и същи многобройни значения на български език, тук излизат само едно или няколко близки значения, отговарящи на конкретния текст, което е голямо предимство за неопитния читател.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга №6-2 Човекът, който карал дърветата да цъфтят — Японски приказки  [английски-български с речник с динамичен достъп и динамично съпоставяне на оригинала и превода по параграфи]

"Златната птица" е двуезичнa книгa с паралелен превод на български, съдържа буквални субтитри за начинаещи с лексически и граматически обяснения, показващи се при кликване върху нужните думи или изрази.

Малко познат вариант на известната приказка за тримата братя, които пазели всяка нощ златните ябълки в царската градина.

Тази книга осигурява 1 (една) точка. Тя е разработена в две версии.

1. Версия за начинаещи:
Е-книга No 30Златната птица  [en-bg — със субтитри за начинаещи]

Ето две страници от книгата със субтитри за начинаещи    [две страници]
2. Версия за напреднали:
Във всяка от е-книгитe, закупени c SMS с еднократен достъп, ще намерите eBook код и Читателска парола за постоянен достъп:
[с еднократен достъп]   [постоянен достъп]

Двуезичната е-книга "Баскервилското куче" (Oткъси от книги на англоезични автори) е двуезичнa книгa с четива за напреднали с паралелно номерирани параграфи. Тя съдържа 7 откъса от различни книги на ужаса и е по-трудна за четене, защото няма субтитри, както в другите книги, и параграфите са по-дълги.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 20Баскервилското куче  [английски-български с номерирани параграфи]

Двуезичната е-книга "Бразилската котка" (Oткъси от разкази на англоезични автори) е част от Модул 5, който служи за преговор на вече наученото в първите четири модула. Тя съдържа 8 откъса от различни разкази на ужаса с по-трудни текстове за четене, придружени обаче от субтитри за начинаещи, които правят четенето достъпно и за слабо владеещи езика. Това дава възможност да се заучават по естествен път и по-сложни изрази чрез многократно четене, което е в основата на Метода Шлиман за сравнителното четене.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 19Бразилската котка  [английски-български със субтитри за начинаещи]

  второ допълнено издание
(с добавени 4 нови Джатаки, субтитри за начинаещи и 4 теста с подробни обяснения

Тук се намират две книги — старата и новата версия на книгата. В новата са добавени четири нови приказки, а липсват някои от тези в старата, затова сме оставили и двете версии в една книга.

Тази книга осигурява 2 (две) точки.

Е-книга No 32Сърце от маймуна. Нови джатаки. Е-книга No 2. 12 древноиндийски приказки джатаки    [английска, субтитри за начинаещи, 4 теста и вграден речник]

Ето една страница от книгата със субтитри за начинаещи    [една страница]

  второ допълнено издание
(с добавени подробни обяснения към тестовете за начинаещи — подобни на обясненията в книгата цар Мидас в ePub формат, която съдържа подробен анализ на целия текст)

Двуезичната е-книга "Златното докосване" (Натаниъл Хоторн) е с тестове за начинаещи. Тя е базирана на легендата за цар Мидас, който пожелал всичко, до което се докосне, да се превръща в злато, но горчиво съжалил, когато мечтата му се сбъднала. Е-книга No 22 е част от Модул 5, в който се прави по-задълбочено разглеждане на темите, засегнати в първите четири модула.

Това е първата двуезична книга с граматически и лексикални тестове, извлечени от самата книга. Книгата поставя начало на нова поредица: двуезични книги с вградени тестове.

Тази книга осигурява 1/2 (половин) точка.

Е-книга No 22Златното докосване  [английски-български с тестове за начинаещи с отговори и обяснения]

Ето същите тестове за начинаещи, но без отговори  [тестове за проверка нивото на владеене на езика]

Двуезичната е-книга "Царят на крокодилите" (Приказки от Кашмир и Пенджаб) е с тестове за средно ниво на владеене на английски. Тестовете са с отговори и обяснения, които посочват защо съответният отговор е верен или не. Набляга се изключително на употребата на Фразеологичните глаголи (The Phrasal Verbs) — /глагол + наречие/ или /глагол + предлог/, които са много често употребявани в английския език, но българите обикновено правят грешки с тях, защото няма такива в българския език. Книгата съдържа текстове от 2 книги от библиотеката: книга No 18 и книга No 29.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 29Царят на крокодилите  [английски-български с тестове за средно ниво с отговори и обяснения]

Двуезичната е-книга "Абу Новас и жена му" (Приказки от Средна и Мала Азия) е с тестове за средно ниво на владеене на английски и малко по-висока степен на трудност. Тестовете са с отговори и обяснения, които посочват защо съответният отговор е верен или не, като служат за преговор на материала главно от Модул 3 и Модул 4, но могат да се използват и самостоятелно за обучение. Набляга се на употребата на продължителните и перфектните времена, инфинитива, сегашното причастие и герундия. Книгата съдържа текстове от 2 книги от библиотеката: книга No 9 и книга No 10, както и двойно повече въпроси в тестовете.

Тази книга осигурява 2 (две) точки.

Е-книга No 10Абу Новас и жена му   [английски-български с тестове за средно ниво с отговори и обяснения]

Двуезичната е-книга "Чудният чайник" (Японски приказки) е с тестове за средно ниво на владеене на английски и малко по-висока степен на трудност. Тестовете са с отговори и обяснения, които посочват защо съответният отговор е верен или не, като служат за преговор на материала от първите четири модула, но могат да се използват и самостоятелно за обучение. Набляга се на употребата на фразеологичните глаголи и идиоматичните изрази в английския език.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 6Чудният чайник  [английски-български с тестове за средно ниво с отговори и обяснения]

Двуезичната е-книга "Глупавия Ханс" (Ханс Кристиан Андерсен) е с тестове за средно ниво на владеене на английски. Тестовете са с отговори и обяснения, които посочват защо съответният отговор е верен или не, като служат за преговор на материала от първите четири модула, но могат да се използват и самостоятелно за обучение.

Тази книга осигурява 1/2 (половин) точка.

Е-книга No 16Глупавия Ханс  [английски-български с тестове за средно ниво с отговори и обяснения]

Двуезичната е-книга "Мечката и двамата пътника" (Басни на Езоп 2) е със субтитри за начинаещи. Тя съдържа 12 двуезични басни на Езоп на английски с превод на български.

Тази книга осигурява 1/2 (половин) точка.

Е-книга No 17Мечката и двамата пътника     [английска със субтитри за начинаещи]

Ето една страница от книгата със субтитри за начинаещи    [една страница]

Двуезичната е-книга "Дървото на младостта" е със субтитри за начинаещи. Тя съдържа 10 двуезични тибетски приказки на английски с превод на български.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 7Дървото на младостта     [английска със субтитри за начинаещи]

Ето една страница от книгата със субтитри за начинаещи    [една страница]

Двуезичната е-книга "Тайнствената книга" е със субтитри за начинаещи. Тя съдържа седем двуезични филипински приказки на английски с превод на български.

Тази книга осигурява 1 (една) точка.

Е-книга No 4Тайнствената книга    [английска със субтитри за начинаещи]

Ето една страница от книгата със субтитри за начинаещи    [една страница]

Двуезичната е-книга "Чудовищата с железни зъби" е със субтитри за начинаещи. Тя съдържа 15 двуезични приказки на северните народи на английски с превод на български.

Тази книга осигурява 2 (две) точки.

Е-книга No 3Чудовищата с железни зъби    [английска със субтитри за начинаещи]

Ето една страница от книгата със субтитри за начинаещи    [една страница]

Втората двуезична е-книга "12 древноиндийски приказки" е с вграден речник от 785 английски думи и, подобно на книгите в библиотеката за напреднали, съдържа субтитри за напреднали, които се отличават от субтитрите за начинаещи. Докато субтитрите за начинаещи съответстват буквално на думите или изразите от английския текст, субтитрите за напреднали са елементи от вграден речник във всяка книга, показващи се при кликване върху отделните думи.

Тази книга осигурява 2 (две) точки.

Е-книга No 212 древноиндийски приказки    [английска с вграден речник]

Ето една страница от книгата с вграден речник    [една страница]

Ново:

Двуезични електронни книги със субтитри за теглене от каталог в ePub и mobi формат. Ето как изглежда електронна книга за четец отвътре, разбира се, навигацията зависи от четеца — най-добре е с инсталиран четящ софтуер на компютъра, заради мишката, както и при таблетите с възможност за докосване до линковете под всеки параграф. Ето как изглеждат и онлайн версиите на същите книги.

Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
E-Модули с двуезични текстове
Тестове за четене с отговори
• Важно за живеещите в чужбина
Набиране на точки за достъп до курса и библиотеката чрез покупка от онлайн книжарниците на Амазон.

   Наши e-книги в други книжарници

 Ново в Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 8 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
 B Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 7 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
 B Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 6 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
 B Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 5 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
 B Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 4 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
 B Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 3 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
вижте една приказка


[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
 B Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 2 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
 B Амазон — Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 1 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  

   E-книги oнлайн

 Ново!   Аудио книги. Е-книга № 16
Х. К. Андерсен - Глупавия Ханс
[с тестове с отговори и обяснения, субтитри и озвучен текст]
 Е-книга №6-2
 E-книга 2 от "Чети на английски"
 E-книга 5 от "Чети на английски"
Танцът на елфитe и други приказки от Европа

за развиване на умението при четене
 E-книга 6 от "Чети на английски"
Гордостта предхожда падението

за развиване на умението при четене
 E-книга 1 от "Чети на английски"

 Електронни книги за четене онлайн
 със субтитри за начинаещи и
 скриващ се превод за напреднали

 E-книга 8 от "Учи английски"
Учи английски с Глупавия Ханс от Андерсен


Oнлайн      ePub и MOBI

 eBook магазин — електронни книги
 двуезични — в ePub и MOBI формат

 E-книга 1 от "Учи испански"
 E-книга 1 от "Учи английски"

   Наши e-книги в други книжарници

B Xeликон:  Букова книга №4
Чудният чайник и други японски приказки на английски и български език и речник с динамичен достъп
За разлика от обикновените англо-български речници, където срещу дадена английска дума излизат всеки път едни и същи многобройни значения на български език, този речник показва само едно или няколко близки значения, отговарящи на конкретния текст, което е голямо предимство за неопитния читател и не му е нужен отделен речник.

Изтегли от онлайн книжарница Хеликон | Helikon.bg


[Изтегли от Books.bg]  

 Двуезична библиотека №4
Прорицателят. Басни от Езоп. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език

[със субтитри за начинаещи]

Изтегли от онлайн книжарница Хеликон | Helikon.bg


[Изтегли от Books.bg]  

 Букова книга №3
Търговецът от Сири и други приказки от Средна и Мала Азия

на английски и български език със субтитри, речник и тестове (ePub)

[Покупка от Хеликон | Helikon.bg]


[Покупка от Books.bg]  

 Двуезична библиотека №3
Избрани басни и легенди за деца: приказки от цял свят 1

Трето преработено издание

[Покупка от Хеликон | Helikon.bg]


[Покупка от Books.bg]  

 Двуезична библиотека №2
Джатаки и други приказки от Индия

Трето преработено издание

[Покупка от Хеликон | Helikon.bg]


[Покупка от Books.bg]  

 Двуезична библиотека №1
Избрани приказки от Братя Грим

Трето преработено издание

[Покупка от Хеликон | Helikon.bg]


[Покупка от Books.bg]  

 E-книга 1 от "Букова книга"
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката