Школа по английски и испански език по метода на Шлиман за сравнително четене

 AБ
ТЕСТОВЕ
английски
за начинаещи и напреднали


Тези тестове са за самопроверка на степента на разбиране при четене. Те съдържат въпроси с няколко варианта за отговор (Multiple-choice questions) с един или няколко верни отговора. За да не се получи механично запомняне, въпросите се подават при всяко започване на теста по случаен закон, като от цялото множество се избира нов набор от въпроси за съответното ниво и то в съвсем друг ред от предишния път. Накрая на всяко ниво ще получите оценка в точки и проценти.


Всички въпроси от тестовете имат линкове към четива без превод с различна степен на трудност, групирани в 4 нива. Първо и второ ниво са за по-слабо владеещи езика и имат съответно съвсем малка (басни) и по-голяма (приказки) степен на трудност. Трето и четвърто ниво са за напреднали, текстовете са дълги, понякога цели книги, така че за да отговорите на въпросите, трябва да прочетете цялата книга. За тестовете са използвани басни на Езоп, приказки на Aндерсен, братя Грим и Шарл Перо, "Приказки от 1001 нощ" и книгите "Баскервилското куче" и "Тарзан от маймуните".