The Fool and the Trolls

Danish Tale (Andrew Lang)


[1]
There was once a man who had three daughters, and they were all married to trolls, who lived underground.

[2]
One day the man thought that he would pay them a visit, and his wife gave him some dry bread to eat by the way.

[3]
After he had walked some distance he grew both tired and hungry,

[4]
so he sat down on the east side of a mound and began to eat his dry bread.

[5]
The mound then opened, and his youngest daughter came out of it, and said,

[6]
“Why, father! why are you not coming in to see me?”

[7]
“Oh,” said he, “if I had known that you lived here, and had seen any entrance, I would have come in.”

[8]
Then he entered the mound along with her.

[9]
The troll came home soon after this, and his wife told him that her father was come,

[10]
and asked him to go and buy some beef to make broth with.

[11]
“We can get it easier than that!” said the troll.

[12]
He fixed an iron spike into one of the beams of the roof, and ran his head against this

[13]
till he had knocked several large pieces off his head.

[14]
He was just as well as ever after doing this, and they got their broth without further trouble.

[15]
The troll then gave the old man a sackful of money, and laden with this he betook himself homeward.

[16]
When he came near his home he remembered that he had a cow about to calve,

[17]
so he laid down the money on the ground, ran home as fast as he could, and asked his wife whether the cow had calved yet.

[18]
“What kind of a hurry is this to come home in?” said she. “No, the cow has not calved yet.”

[19]
“Then you must come out and help me in with a sackful of money,” said the man.

[20]
“A sackful of money?” cried his wife.

[21]
“Yes, a sackful of money,” said he. “Is that so very wonderful?”

[22]
His wife did not believe very much what he told her, but she humoured him, and went out with him.

[23]
When they came to the spot where he had left it there was no money there; a thief had come along and stolen it.

[24]
His wife then grew angry and scolded him heartily.

[25]
“Well, well!” said he, “hang the money! I know what I have learned.”

[26]
“What have you learned?” said she.

[27]
“Ah! I know that,” said the man.

[продължава]

УКАЗАНИЯ:

1. За да съпоставите съответните номерирани части от текста (фрагменти) на двата езика, кликнете върху съответните им номера.

2. За да чуете озвучаването, кликнете върху 'високоговорителчето' в началото на всеки фрагмент.

Ако интернет връзката Ви е бавна, трябва известно време, за да се свалят аудио файловете, но после бързо ще започнат да се чуват при повторното кликване.

Danish Tale. The Fool and the Trolls (Andrew Lang). Reader: Elliott Miller.

© Двуезична библиотека | Bglibrary.net, 2017, Е-книга No 25, с озвучаване.


Глупакът и троловете

Датска приказка (Андрю Ланг)


[1]
Имало някога един човек с три дъщери и те всичките били омъжени за тролове, които живеели под земята.

[2]
Един ден човекът намислил да ги посети и жена му му дала малко сух хляб за из път.

[3]
След като повървял известно време, той се уморил и огладнял

[4]
и седнал на източния склон на една могила и започнал да яде сухия си хляб.

[5]
Тогава могилата се отворила и от нея излязла най-малката му дъщеря и казала:

[6]
— Но, татко! Защо не влезеш да се видим?

[7]
— О — казал той, — ако знаех, че живееш тук и бях видял някакъв вход, щях да вляза.

[8]
После влязъл в могилата заедно с нея.

[9]
Скоро след това тролът се прибрал у дома и жена му му казала, че е дошъл баща й,

[10]
и го помолила да отиде да купи малко говеждо, за да направи супа.

[11]
— Можем да го получим по по-лесен начин! — казал тролът.

[12]
Той забил един железен шип в една от гредите на покрива и заблъскал главата си в него,

[13]
докато не паднали няколко големи парчета от главата му.

[14]
След като направил това, на него нищо му нямало и те приготвили супата си без повече грижи.

[15]
После тролът дал на стария човек един чувал с пари и така натоварен той се отправил към къщи.

[16]
Когато наближил дома си, той си спомнил, че има крава, която всеки момент ще се отели,

[17]
оставил парите на земята и с всички сили се завтекъл към къщи да пита жена си дали кравата вече се е отелила.

[18]
— Какво те е прихванало, та се втурваш така? — казала тя. — Не, кравата още не се е отелила.

[19]
— Тогава трябва да излезеш и да ми помогнеш да внесем един чувал с пари, — казал мъжът.

[20]
— Чувал с пари? — извикала жена му.

[21]
— Да, чувал с пари — казал той. — Какво толкова чудно има в това?

[22]
Жена му не повярвала много на това, което й казал, но за да му угоди, излязла с него.

[23]
Когато стигнали до мястото, където ги бил оставил, там нямало никакви пари — един крадец минал и ги откраднал.

[24]
Тогава жена му се разсърдила и здравата го нахокала.

[25]
— Както и да е! — казал той — По дяволите парите! Аз си знам какво научих.

[26]
— Какво си научил? — попитала тя.

[27]
— Ах! Аз си знам — казал мъжът.

[продължава]

Тази приказка е с озвучен текст и за да се чува, е нужно високоговорителят на компютъра ви да е пуснат и да не са блокирани скриптовете в браузъра Ви за bglibrary.net, като за препоръчване е да използвате по-новите версии на следните интернет браузъри: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Pale Moon. Може да има проблем с Opera и Safari, както и с по-стари версии на Internet Explorer.

Английският оригинал на този текст, прочетен от Elliott Miller, е предоставен за свободно ползване. Само преводите на български език и дизайнът на е-книгата са собственост на Двуезична библиотека.Това е откъс от E-книгa 25 с озвучаване:

ТАНЦЪТ НА ЕЛФИТЕ
Приказки от Европа
I
.

Тази приказка се намира и в книга седма от поредицата BgLibrary Bilingual в Amazon Books (Kindle Edition):

Tales and Fables from Around the World: Book 7 (English & Bulgarian) / Приказки и басни от цял свят 7 (на английски и български език).

© Двуезична библиотека — колектив, превод от английски и субтитри.

© Танцът на елфитe. Приказки от Европа I. Е-книга No 25, 2017.