Двуезична библиотека

Към началото на безплатната библиотека

  Какво съдържат 
Модул 1 до Модул 4: 

 Четива със субтитри

Крабът и лисицата (басня)
Гъските и костенурката (басня)
В лоша компания (басня)
Честният индианец (индианска приказка)
Камилата (басня)
Глупавият петел (басня)
Алчният жерав (басня)
Мечката (истинска история)
Човекът и сатирът (басня)
Прозорливостта на слона (истинска история)
Селянинът и орехите (басня)
Беднякът и дамаджаната със зехтин (басня)

Лъжливото овчарче (басня на Езоп)
Лъвски пай (басня на Езоп)
Вълци и елени (басня)
Късметът и просякът (басня от Крилов)
Конят и лисицата (Братя Грим)
Как животните си избрали цар (басня)
Бързият бегач (индианска приказка)
Лисицата и гъските (Братя Грим)
Диана и Аполон (старогръцка легенда)
Чакалът и яребицата (пенджабска приказка, I, II, III)

Има ли много животни в морето (скандинавска)
Вълкът и човекът (Братя Грим)
Лисицата и котката (Братя Грим)
Пътешествията на двете жаби (японска)
Голямата и Малката мечка (старогръцка)
Три храбри кучета (истинска история)
Женихът Мраз (рускa, откъс)
Котаракът, който станал горски управител (рускa, откъс)
Лорд Петер (норвежка, откъс)
Глупавия Ханс (Андерсен, I, II и III)
Красавицата и Звярът (Мадам дьо Бомон, откъси)
Гъсарката (Братя Грим, I, II и III)

Смелост (истинска история)
Стършел (Е. Л. Войнич; откъси)
Златното докосване (Натаниъл Хоторн; откъси)
Дърварят и лисицата (басня на Езоп)
Баща и синове (басня на Езоп)
Вълк и агне (басня на Езоп)
Двамата войника и крадецът (басня на Езоп)
Еленът на извора (басня на Езоп)
Кокошка и лястовица (басня на Езоп)
Лъв, магаре и лисица (басня на Езоп)
Лъв, мечка и лисица (басня на Езоп)
Магарето и неговите господари (басня на Езоп)
Мечката и двамата пътника (басня на Езоп)
Момчето, което ловяло скакалци (басня на Езоп)
Овца и врана (басня на Езоп)
Петелът и скъпоценният камък (басня на Езоп).

E-Модули от 24 седмичния курс по английски по метода на Шлиман  (целият курс от 6 модула съдържа 32 урока, тестове с 288 въпроси с отговори, над 100 двуезични четива към уроците и тестовете и неограничен брой четива със субтитри в библиотеката за завършилите)

Модулите от първи до четвърти, освен уроци, съдържат паралелни английско-български текстове с точен превод на конкретна дума или израз, който се появява при кликване. Английският вариант, с паралелен превод на български, съдържа буквални субтитри за начинаещи с лексически и граматически обяснения, показващи се при кликване върху нужните думи или изрази. Българските текстове в началните уроци също съдържат субтитри, показващи се чрез поставяне курсора на мишката върху определен текст.

Модулите пети и шести съдържат двуезични книги с тестове за преговор на наученото в първите четири модула. Тези тестове (с изключение на един) са за средно ниво на владеене на английски език и се предполага, че вече са взети първите четири модула. Въпросите от тестовете за средно ниво се занимават по-задълбочено с изучавания материал в уроците. Дадени са отговори и подробни обяснения, включващи граматически и лексически материал, който допълва съответните уроци. За по-напредналите книгите с тестове могат да послужат за проверка и опресняване на знанията и без да са взимали предишните модули.

Всеки от е-модулите съдържа формуляр за попълване по желание - заявка за набиране на точки. Тези точки позволяват безплатен достъп до всички ресурси, за които се изисква регистрация - курса по английски и двуезичните книги със субтитри от библиотека алумни. За получаване на постоянен достъп до Модул 1, Модул 2, Модул 3 и Модул 4 е необходимо да се съберат по 3 точки, а за Модул 5 и Модул 6 - по 4 точки.

Точките се събират или чрез книгите и модулите от МОДУЛ 1 до МОДУЛ 4 (които осигуряват различен брой точки, в зависимост от цената на SMS-a) или директно може да се закупи постоянен достъп до който и да е от модулите от МОДУЛ 1++ до МОДУЛ 4++, които осигуряват и по две безплатни книги по избор.

Едва след събирането на минимум 3 точки, можете да се регистрирате, или ние сами ще ви регистрираме и ще ви изпратим студентски номер. Но за това е нужно да сте попълнили формулярите, намиращи се вътре в книгите и модулите, за да знаем на кой е-мейл се полагат натрупаните точки, т. е. вашият е-мейл ни служи за идентификация.
МОДУЛ 6++ представлява по-задълбочен анализ на наученото в Модули 1 до 4 с упражнения за напреднали. Съдържа 4 двуезични е-книги със субтитри и граматически тестове или с вграден речник, както и тестове за разбиране при четене върху e-книги или текстове, показани непреведени в теста.

МОДУЛ 6++ осигурява постоянен достъп и 4 безплатни книги по избор от каталог (ePub и mobi формат). Книгите се предлагат и поединично в [Е-книги за теглене по избор от каталог].

Вход към МОДУЛ 6++  (само със студентски номер):    [Модул 6++]

МОДУЛ 5++ представлява по-задълбочен анализ на наученото в Модули 1 до 4. Съдържа 5 двуезични е-книги с граматически тестове за преговор плюс 2 е-книги със субтитри.

МОДУЛ 5++ осигурява постоянен достъп и 4 безплатни книги по избор от каталог (ePub и mobi формат). Книгите се предлагат и поединично в [Е-книги за теглене по избор от каталог].

Вход към МОДУЛ 5++  (само със студентски номер):     [Модул 5++]

МОДУЛ 4++ с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 6 точки, постоянен достъп и 2 безплатни книги по избор от [Двуезични онлайн книги].

МОДУЛ 4++Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [Модул 4++]
МОДУЛ 4 с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 3 точки и постоянен достъп.

МОДУЛ 4Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [ Модул 4]   

МОДУЛ 3++ с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 6 точки, постоянен достъп и 2 безплатни книги по избор от [Двуезични онлайн книги].

МОДУЛ 3++Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [Модул 3++]


МОДУЛ 3 с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 3 точки и постоянен достъп.

МОДУЛ 3Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [ Модул 3]   

МОДУЛ 2++ с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 6 точки, постоянен достъп и 2 безплатни книги по избор от [Двуезични онлайн книги].

МОДУЛ 2++Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [Модул 2++]

МОДУЛ 2 с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 3 точки и постоянен достъп.

МОДУЛ 2Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [ Модул 2]   

Съобщение: От 6 февруари 2015 г. Модул 1 и МОДУЛ 1++ имат нови версии, с тестове. Новите версии са вградени в модулите с постоянен достъп. Тъй като достъпът до старите версии (който беше 6 месеца) вече е изтекъл, закупилите старите версии ще могат да ползват новите версии (със срок на достъп 5 години и безплатно удължаване), ако ни изпратят съобщение на имейл support@bglibrary.com .
МОДУЛ 1++ с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 6 точки, постоянен достъп и 2 безплатни книги по избор от [Двуезични онлайн книги].

МОДУЛ 1++Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [Модул 1++ нова версия c тестове]


МОДУЛ 1 с SMS достъп осигурява — след изпращане на формуляра, намиращ се вътре — 3 точки и постоянен достъп.

МОДУЛ 1Курс по английски език в 24 седмици по метода на Шлиман    [Модул 1 нова версия c тестове]   


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори

  Какво съдържат модулите:

 Уроци
Модул 1  [ Модул 1++ ]

Азбука и произношение
Основни правила при членуването
Изречение - състав и видове изречения
Бройни и редни числителни
Глагол - образуване, видове, времена
Просто сегашно време на глагола
Просто минало време на глагола
Просто бъдеще време и бъдеще в миналото

Модул 2  [ Модул 2++ ]

Съществително име - видове и употреба
Прилагателно име - видове и употреба
Наречия - образуване, видове и употреба
Местоимения - видове и употреба (I)
Местоимения - видове и употреба (II)
Предлози - видове и употреба (I)
Предлози - видове и употреба (II)
Съюзи - видове и употреба

Модул 3  [ Модул 3++ ]

Употреба и спрежение
на спомагателния глагол \"be\"
Употреба на сегашното причастие
Сегашно продължително време
Минало продължително време
Бъдеще продължително време
и бъдеще продължително в миналото
Употреба на герундия
vs. отглаголното съществително
Близкo бъдеще време
и близкo бъдеще в миналото
Различни начини за изразяване
на бъдещо действие

Модул 4  [ Модул 4++ ]

Употреба и спрежение
на спомагателния глагол \"have\"
Употреба на миналото причастие
Сегашно перфектно време
Минало перфектно време
Бъдеще перфектно време
и бъдеще перфектно в миналото
Перфектни продължителни времена
Употреба на условното наклонение
Употреба на подчинителното наклонение
Проверка и задълбочаване на знанията от Mодул 1 до Mодул 4
Модул 5++ съдържа:

Е-книга No 19 - Oткъси от разкази на англоезични автори [със субтитри за начинаещи]

Бразилската котка (А. Конан Дойл)
Да запалиш огън (Джек Лондон)
Дяволската бутилка (Р. Л. Стивънсън)
Сфинксът (Едгар По)
Експериментът на д-р Хейдигър (Натаниъл Хоторн)
Гората (Джон Голзуърди)
Гост на Дракула (Брам Стокър)
Черната къща (Уилки Колинз)

Е-книга No 32 - Сърце от маймуна (Нови Джатаки)

I [с тестове и субтитри за начинаещи]
II [с вграден речник]

Е-книга No 6 - Чудният чайник (Японски приказки) [с тестове и субтитри за начинаещи]

Е-книга No 8 - Царят, който искал да надхитри съдбата (Индийски приказки) [с тестове и субтитри за начинаещи]

Е-книга No 16 - Глупавия Ханс (приказки Ханс Кристиан Андерсен) [с тестове и субтитри за начинаещи]

Е-книга No 22 - Златното докосване (Натаниъл Хоторн) [с тестове за начинаещи]

Приложения [двуезични E-books в ePub и mobi формат със субтитри]:
4 е-books по избор от каталог
Упражнения за напреднали
Модул 6++ съдържа:

Е-книга No 20 - Oткъси от книги на англоезични автори [двуезична с по-трудни текстове]

Баскервилското куче (А. Конан Дойл)
Случаят с убийството на Керю (Робърт Луис Стивънсън)
Жената в бяло (Уилки Колинз)
Изоставената къща (Хауърд Лъвкрафт)
Тарзан от маймуните (Е. Р. Бъроуз)
Леговището на белия червей (Брам Стокър)
Жената от съня (Уилки Колинз)

Е-книга No 29 - Царят на крокодилите (Приказки от Кашмир и Пенджаб) [двуезична с граматични тестове за средно ниво]

Е-книга No 10 - Абу Новас и жена му (Приказки от Средна и Мала Азия) [двуезична с граматични тестове за средно с ниво по-висока степен на трудност]

Е-книга No 1 - 24 басни на Езоп [двуезична с вграден речник - субтитри]

Първо ниво тестове за разбиране при четене върху басни на Езоп (показани непреведени)

Второ ниво тестове за разбиране при четене върху следните приказки (показани непреведени):
Братя Грим:
Жабокът-принц
Йоринда и Йорингел
Масичка, магаре и тояжка
Пчелната царица
Рапунцел
Рибарят и неговата жена
Трите златни косъма на дявола
Трите предачки
Xрабрият шивач
Щастливият Ханс

Aндерсен:
Глупавия Ханс
Големия Клаус и малкия Клаус
Грозното патенце
Малката русалка
Храбрият оловен войник

Шарл Перо:
Вълшебници
Котаракът в чизми
Палечко
Пепеляшка или Стъклената пантофка
Рике с перчема
Синята брада
Спящата красавица
Трите желания
Червената шапчица

Трето ниво тестове за разбиране при четене върху следните приказки (показани непреведени):
Андерсен: Снежната кралица

Братя Грим:
Човекът в меча кожа
Младият великан
Шестимата войници на успеха
Верният Йоханес

Приказки от 1001 нощ

Четвърто ниво тестове за разбиране при четене върху следните книги (показани непреведени):
Баскервилското куче (А. Конан Дойл)
Тарзан от маймуните (Е. Р. Бъроуз)

Приложения [двуезични E-books в ePub и mobi формат със субтитри]:
4 е-books по избор от каталог