руски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


руски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Афанасий Фет (1820 — 1892)

Афанасий Фет Афанасий Афанасьевич Фет (5 декември 1820 г., Новоселки, Орловска област, Русия — 3 декември 1892 г., Москва, Русия) е руски поет, смятан за предшественик на руския символизъм.

Поезията на Афанасий Фет е проникната от стремежа да се избяга от повседневната действителност в светлото царство на мечтите. Основните му мотиви са любовта и природата. Музикалността на стиховете му е подтикнала мнозина руски композитори да напишат по тях песни.

През 1863 г. излизат събраните стихотворения на Афанасий Фет в два тома. Като преводач Фет се отличава с пресътворяването на творби от:

• Йохан Волфганг Гьоте - "Фауст" (двете части: 1882-1883)
• Фридрих Шилер
• Хайнрих Хайне
• Едуард Мьорике

и на цяла поредица латински поети:

• Хораций, разни творби (1883)
• Ювенал, сатири (1885)
• Катул, стихотворения (1886)
• Тибул, елегии (1886)
• Овидий, "Метаморфози" (1887)
• Вергилий, "Енеида" (1888)
• Проперций, елегии (1888)
• Персий, сатири (1889)
• Марциал, епиграми (1891)

В късните си години Фет пише литературни спомени и превежда силно повлиялата му философска творба на Артур Шопенхауер "Светът като Воля и Представа" (1880).

[от Уикипедия, свободната енциклопедия]


Стихове

В превод на  Димитър Горсов

Вън нощната буря вилнееше    [ru-bg] 
Сам чакам    [ru-bg] 
Стига спа    [ru-bg] 
Топола    [ru-bg] 


 Афанасий Фет в Мрежата
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката