Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Тарзан от маймуните   (Едгар Райс Бъроуз)

Edgar Rice Burroughs (1875–1950)

Tarzan of the Apes

Chapter 1: Out to Sea  [en] 
Chapter 2: The Savage Home  [en] 
Chapter 3: Life and Death  [en] 
Chapter 4: The Apes  [en] 
Chapter 5: The White Ape  [en] 
Chapter 6: Jungle Battles  [en] 
Chapter 7: The Light of Knowledge  [en] 
Chapter 8: The Tree-Top Hunter  [en] 
Chapter 9: Man and Man  [en] 
Chapter 10: The Fear-Phantom  [en] 
Chapter 11: "King of the Apes"  [en] 
Chapter 12: Man's Reason  [en] 
Chapter 13: His Own Kind  [en] 
Chapter 14: At the Mercy of the Jungle  [en] 
Chapter 15: The Forest God  [en] 
Chapter 16: "Most Remarkable"  [en] 
Chapter 17: Burials  [en] 
Chapter 18: The Jungle Toll  [en] 
Chapter 19: The Call of the Primitive  [en] 
Chapter 20: Heredity  [en] 
Chapter 21: The Village of Torture  [en] 
Chapter 22: The Search Party  [en] 
Chapter 23: Brother Men  [en] 
Chapter 24: Lost Treasure  [en] 
Chapter 25: The Outpost of the World  [en] 
Chapter 26: The Height of Civilization  [en] 
Chapter 27: The Giant Again  [en] 
Chapter 28: Conclusion  [en] 


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката