Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Александр Борисов

Александр Борисов Александр Александрович Борисов (с псевдоним Искандер Борисов), е руски поет и преводач, инженер по професия, роден в Омска област, Сибир. Завършил е Омския университет "П. Столыпин" и задочно Томския държавен университет, със специалност филология. Има издадени две книги със стихове: «Снег идёт» и «Метаморфозы». Преподава поетично майсторство на ученици в Дома за детско творчество и ръководи литературен кръжок «Родники» за възрастни поети. Напоследък активно превежда на руски език български поети, между които Христо Ботев. Свързан е с България и поради това, че синът на сестра му е полубългарин.


Преводи

Стихове:

от български език

Христо Ботев (1848 — 1876)

Майце си   [bg-ru] 
Патриот   [bg-ru] 
Обесването на Васил Левски   [bg-ru] 

Галина Иванова

Седи на този бряг пустеещ   [bg-ru] 

Мария Шандуркова

Песен за виното   [bg-ru] 


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката