Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Книга за джунглата   (Ръдиърд Киплинг)

Rudyard Kipling (1865-1936) - The Jungle Book

Mowgli's Brothers  [en] 
Hunting-song of the Seeonee Pack  [en] 
Kaa's Hunting  [en] 
Road-song of the Bandar-log  [en] 
"Tiger! Tiger!"  [en] 
Mowgli's Song  [en] 
The White Seal  [en] 
Lukannon  [en] 
"Rikki-tikki-tavi"  [en] 
Darzee's Chaunt  [en] 
Toomai of the Elephants  [en] 
Shriv and the Grasshopper  [en] 
Her Majesty's Servants  [en] 
Parade-song of the Camp Animals  [en] 


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката