БУКОВА  КНИГА


English & Bulgarian
Англо-български двуезични книги


Español & Búlgaro
Испано-български двуезични книги

Двуезичните англо-български поредици, съставени от екипа на Двуезична Библиотека, са предназначени за българи, изучаващи английски език, но могат да послужат и за изучаване на български език от англоговорещи. Електронните книги съдържат литературни текстове на английски език с превод на български, в които текстовете на двата езика са разположени паралелно в две колони или в двойки изречения. Текстовете са разделени на параграфи, към които има линкове, водещи към субтитрите, или към подробни обяснения на съответните отговори от граматически и лексикални тестове, или са с възможност за паралелно позициониране на оригинала и превода по параграфи.

E-книги, предлагани на сайта на Двуезична Библиотека

Двуезични четива за развиване на умението при четене с паралелно позициониране на оригинала и превода по параграфи.

Поредицата "Чети на английски" - Електронни книги за четене онлайн.

Най-новата книга от поредицата е Чети на английски Синята брада от Шарл Перо (3 приказки).

[Вижте повече]   [Oнлайн читалня]  

Двуезични четива за развиване на умението при четене със субтитри за начинаещи.

Поредицата "Учи английски" е със субтитри за начинаещи, така че книгите могат да се четат без речник. Kнигите се разработват в два формата: с онлайн достъп или в ePub и mobi формат за теглене. Най-новата книга от поредицата е Учи английски с Глупавия Ханс (приказки от Андерсен).

[Вижте поредицата]

Двуезични четива за развиване на умението при четене със субтитри за начинаещи.

Поредицата "Още английски" се състои от еднородни книги, оформени по същия начин, както и в "Учи английски". Единствената разлика е, че в тази поредица се публикуват и новопреведени текстове, непоказвани по-рано в сайта на Двуезична Библиотека. Kнигите се разработват в два формата: с онлайн достъп или в ePub и mobi формат за теглене. Най-новата книга от поредицата е Още английски с Гъсарката (приказки от Братя Грим).


[Вижте поредицата]

Двуезични читанки със субтитри за начинаещи (в други онлайн книжарници)

Двуезични четива за развиване на умението при четене със субтитри за начинаещи в ePub формат.

Поредицата "Двуезична библиотека" се състои от еднородни книги: двуезични читанки, в които текстът е разположен паралелно в две колони: отляво английския, отдясно българския. В допълнение, към всеки параграф има линк, който води към буквалния превод на всички съдържащи се изрази в него (субтитри), така че книгите могат да се четат без речник. Най-новата книга от поредицата е Прорицателят. Басни от Езоп. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език / Двуезична библиотека №4.  

[Вижте поредицата]

Двуезични книги със субтитри, тестове и речник (в други онлайн книжарници)

Поредицата "Букова книга" се състои от разнообразни книги: със субтитри, тестове и речник на думите в книгата. Най-новата книга от поредицата е Търговецът от Сири и други приказки от Средна и Мала Азия на английски и български език със субтитри, речник и тестове / Букова книга №3  

[Вижте поредицата]

Двуезични книги с паралелен текст за живеещите в чужбина (в онлайн книжарницa Lulu)

Тези книги са за упражняване на английския или българския език, а не за начинаещи и нямат субтитри. Полезни са за българи, живеещи в чужбина, както и за англоговорещи, изучаващи български език. These bilingual readers are designed for Bulgarians who need to improve their English, but can also be used by English speakers who study Bulgarian language. They are in parallel text: English on the left and Bulgarian on the right.

Най-новата книга от поредицата е A Bilingual Reader. The Tree of Life. Tales from India and Tibet: English-Bulgarian Parallel Text: Дървото на живота. Приказки от Индия и Тибет. Двуезична читанка с паралелен текст на английски и български език  

[Вижте поредицата]


Facebook - станете ни почитатели!