Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Билхана (кашмирски поет от 11 век)

Преди повече от 9 века един млад брамин на име Билхана (Bilhana), известен още като Чаурас (Chauras), живял и творил като придворен поет в сараите на Качинпурския цар Сундава. Чаурас обикнал принцеса Видия, царската дъщеря. Това било велико щастие и в същото време огромно нещастие за младия човек, защото когато Сундава научил за романа на дъщеря си, изпаднал в бяс и незабавно осъдил на смърт чрез обезглавяване дръзкия поет.

Хвърлен в тъмницата и изживявайки с ужас очакването на бъдещата екзекуция, Чаурас успял през последните няколко часа преди фаталното зазоряване да намери сили в себе си и да подчини вдъхновението си на перото, с което оставил най-прекрасната поема за любовта, известна на световната литература. Това са петдесет станси, които са наречени "Черни невени" (Chauraspanchasika - The Collection of Fifty Verses by a Love Thief).

Съвсем независимите една от друга строфи са обединени формално от встъпителната фраза "Дори сега..." ("Even now"), която подчертава кошмара на нощта преди изкачването върху ешафода. Всяка станса е изблик на чувства, които смайват с метежния порив на изживяваната за сетен път нежност към любимото същество.

През 1919 г. санскритският текст на "Невените" е интерпретиран - твърде свободно - от британския преводач на източна поезия Е. Поуис Матърс. Единадесет от най-изразителните станси са залегнали в книгата "Улица Консервна" от Стайнбек. При превода на тази книга на български, стансите в нея са представени от българския преводач Кръстан Дянков, които заслужават да бъдат ценени като голямо постижение на преводаческото майсторство в областта на мерената реч на български.

Останалите станси от поемата са представени в последно време от литературните активисти в Интернет, полагащи старания да издирят и преведат онези бисери от световната културна съкровищница, които до този момент са били останали скрити от вниманието на българския читател.

Тук се публикува една от стансите, № 17, която, доколкото ни е известно, досега не е била превеждана на български.

Стихове

В превод от английски език - Анатолий Буковски

Черни невени, Cтанса № 17   [en-bg]  


 Билхана в мрежата
 Станете ни почитател във Фейсбук
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката