Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Иван Вакрилов

Иван Вакрилов Иван Русев Вакрилов е роден на 7.09.1953 г. в София. Завършил e специалността Зооинженерство в Тракийски Университет — Стара Загора през 1981 г. Има издадена електронна стихосбирка — „Скитник” през 2010 г. и сборник разкази „Кутра — истории от накрай света” — 2011 г. Един от десетте автора в сборника „Единадесет свята”. Един от 22-матa от най-популярните български автори на художествена проза в сборника „Бдения 2", излязъл в Русия през Май 2014 г на руски език, в превод на Татьяна Рындина. Понастоящем живее и работи в Кембридж, Великобритания.

„Мина седмица и линейката отново спря пред дюкяна на Риголето. Този път Маргарита държеше пред гърдите си малък вързоп — очевидно всичко бе минало добре и сега тя и бебето се прибираха. Къде се прибираха — у дома ли? Дом, който бе събрал самотния ад на недъгавия и бепризорния ад на изоставената бременна жена? Тогава ми се струваше, че много мъка се е събрала в тая къща, че темелите няма да издържат и всичко ще се срути. Мислех си, че като събереш две болки, две мъки на едно място, ще се получи по-голяма мъка. Убеден бях в това. Докато, една вечер, не чух радиолата. А след малко — и красивият глас на гърбавия обущар. Пееше, Риголето отново пееше! А в паузите, между две песни, се чуваше смях — весел женски смях.”Разкази

Откраднатият кладенец   [bg]  
Морски пейзаж с риба   [bg]  

В превод на руски език — Татьяна Рындина

Разкажи ми   [bg-ru]  
Отвън и отвътре   [bg-ru]  
Риголето   [bg-ru]  
Къщата и времето, което нямаше посока   [bg-ru]  


 Иван Вакрилов в Мрежата
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката