Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Антон Фотев

Антон Фотев Антон Николаев Фотев (Черно Слънце) е писател-фантаст от Бургас. Член е на клуб „Терра Фантазия“ — Бургас. Работи като юрист.


Публикации:

Фантастика
• 2009 г. — алманах „ФантАstika 2009“
      • „Цветовете на душата“ (разказ)
      • „Каква ще е тя?“ (мини-роема, съвместно с Калин Ненов)
• 2012 г. — алманах „ФантАstika 2012“
      • „Разпятие“ (разказ)

Нефантастика
• 2011 г. — алманах „Бургас“
      • „Този път е различно“ (разказ)

Разкази

В превод на италиански език — Стефка Гунева

Цветовете на душата   [it-bg] 


 Антон Фотев в Мрежата
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката