Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Австралийски приказки и легенди

Австралийски приказки Аборигените са първите заселници на Австралийския континент, продължаващи да съществуват, като самостоятелна група и след нашествието на европейците. Аборигените са пристигнали в Австралия по време на последния ледников период. Тогава нивото на океана било ниско и те са дошли от Югоизточна Азия, придвижвайки се по провлаците и протоците. Когато ледът се стопил, нивото на водата се повишило и континентът останал напълно изолиран. В началото аборигените се настанявали край бреговете на океана или край реките, а по-късно се преместили във вътрешността на континента. Когато пристигнали в Австралия, европейците заварили около 500 различни племена.

• Как себичните гоани загубили жените си   [en-bg]  
[двуезично четиво с паралелно позициониране на оригинала и превода по параграфи]

Други австралийски легенди
 • Защо евкалиптовото мече няма опашка   [bg]  
 • Мирраган рибарят   [bg]  
 • Защо кенгуруто има дълга опашка, а торбестото мече — сплеснато лице   [bg]  


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката