Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Шарл Бодлер (1821 - 1867)

Шарл Бодлер Шарл Бодлер е един от най-влиятелните френски поети на 19. век, критик и преводач. Наричат го "баща на модерния критицизъм". Заедно със Стефан Маларме и Пол Верлен, под влияние на Едгар Алън По, формират движението на френските декаденти от 19. век. Книгата на Бодлер "Цветя на злото" (1857) е вероятно най-значителната поетична колекция, публикувана в Европа през 19. век, оказала силно влияние на следващите поколения поети, а "Малки поеми в проза" (1868) е най-успешният и новаторски ранен експеримент върху поетична проза за времето. Бодлер е преобладаващо поет на града, а илюзорната безнравственост, с която е окачествявана неговата поезия, разкрива всъщност чувствителността на един дълбоко морален дух. Краткият му бурен живот е изпълнен с драми и конфликти - от финансови катастрофи до преследване за непристойност и богохулство заради някои от творбите му, забранени за публикуване във Франция до 1949 г. Дълго след неговата смърт мнозина го критикуват като певец на порока и тъмните страни на живота; но други го виждат като поет на съвременната цивилизация, който се обръща към хората от следващия 20. век.

Стихове

из "Цветя на злото" (Les Fleurs du mal, 1857)

В превод от френски език - Анатолий Буковски

Муза за продаване   [fr-bg] 


 Шарл Бодлер в Мрежата
 Станете ни почитател във Фейсбук
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката