Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Джон Кийтс (John Keats - UK)

Джон Кийтс Джон Кийтс (31 октомври 1795 - 23 февруари 1821) е един от тримата велики от най-младото поколение английски романтици, заедно с Байрон и Шели. Но ако Байрон олицетворява демоничното в европейската поезия, а Шели е адепт на пантеизма, на Кийтс принадлежи създаването на поетическото направление, в което вниманието е концентрирано върху вътрешния мир на човека. Поезията му внася в английския романтизъм новия за онова време елемент на елинизма, както и култа към красотата и съзерцателното наслаждение от живота, подчертани най-силно в поемите му "Ендимион" (Endymion, 1818) и "Хиперион" (Hyperion, 1820) и стихотворението "Ода за гръцката ваза" (Ode on a Grecian Urn, 1819).

Стихове

В превод от английски език — Красимир Тенев

Сонет за мира    [en-bg] 
Подражание на Спенсър    [en-bg] 
Старата циганка Мег    [en-bg] 


В превод от английски език — Тодор Червенков

La belle dame sans merci (Безмилостната хубавица)   [en-bg] 


 Джон Кийтс в Мрежата
 Станете ни почитател във Фейсбук
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката