Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Ернст Щадлер (Ernst Stadler — Deutschland)

Ернст Щадлер Ернст Щадлер (11 август 1883, Колмар, Германия — 30 октомври 1914, Зандворде, Белгия) е немски поет, критик, есеист и преводач, роден в Колмар, Елзас, на границата между Германия и Франция. Ранните неоромантически творби на Ернст Щадлер, събрани в книгата му "Прелюдии" (1904), възникват като отзвук на естетическите светове на Стефан Георге и Хуго фон Хофманстал, но също и под влиянието на Уолт Уитман и на френските символисти. Постепенно поезията на Щадлер се изпълва със социален патос и жизнеутвърждаване в стремежа му към духовно обновление на модерния човек и културно сътрудничество между европейските народи — особено между Германия и Франция. Най-значимата стихосбирка на Ернст Щадлер носи заглавието "Бунт" (1914) в стила на ранния експресионизъм, чиито изявени представители наред с него стават Георг Хайм и Георг Тракл. "Аз съм само пламък, жажда и вик, и пожар..." изрича Щадлер в характерния за него дълъг поетичен слог. Влияние му оказват Фридрих Ницше, Рихард Демел, Детлев фон Лилиенкрон и Арно Холц.

[от Уикипедия, свободната енциклопедия]


Стихове

Тъмно странстване   [de]   [bg]
Тежка вечер   [de]   [bg]


 Ернст Щадлер в Мрежата
Уикипедия  
Wikipedia  
 Станете ни почитател във Фейсбук
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката