Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Радост Даскалова

Радост Даскалова Радост Баева-Даскалова е родена в България. Завършила е езикова гимназия, по-късно руска и българска филология. Дълги години е работила в частния сектор. От 2002 г. живее със семейството си в Лондон. Публикувала е свои творби във вестник „Зов за истина”, списание „Европа 2001”, Алманах „Околчица” и он-лайн списаниятa „Клуб 50плюс” и „Литературен свят”. Пише разкази и стихове.

„Пак се счу шум зад гърба на Спас… Вече бе превалил баира, селото се виждаше от високото, а отдясно Булчин геран стърчеше геранило в тъмното като кльощава ръка и злокобно проскръцваше от вятъра. Спас ядно отметна гугла, извърна се назад, прокашля се — да се чуе къде е, и раздразнен се взря в пътя зад себе си. Кой му играе тези номера? Ако е човек — да беше се обадил! Какво току се тътри отзаде и го стряска? В този момент месечината пак се показа иззад косматите облаци и открои по бялото на снега няколко силуета. Късите им черни сенки, настръхналите козини, жлътнатите гладни очи, нервното престъпяне — вълци! Гладна глутница беше вървяла по него! И сега, вече близо, настъпваше отгоре му!

(oт разказa „Табакерата”)    


Разкази

В превод на руски език — Татьяна Рындина

Табакерата   [bg-ru]  
Жених за Мария   [bg-ru]  


 Радост Даскалова в Мрежата
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката