Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Натаниъл Хоторн (1804 – 1864)

Натаниъл Хоторн Натаниъл Хоторн е един от първите общопризнати майстори на американската литература. Той има голям принос в създаването на жанра разказ (новела) и обогатява литературата на романтизма с въвеждане на елементи от алегорията и символизма. Най-известните му книги са "Алената буква", "Къщата със седемте фронтона" и сборниците с разкази, между които "Експериментът на д-р Др. Хейдигър", третиращ фантастичната тема за елексира на вечната младост.

Разкази

Експериментът на д-р Хейдигър (откъс от e-book)   [en-bg] 

Легенди

Златното докосване (откъс от e-book)   [en-bg] 


 E-книга 1 от "Букова книга"
Цар Мидас на английски и български език с речник и тестове

[Kнижарница Хеликон | Helikon.bg]


вижте повече
 Двуезични книги с тестове

Е-книга No 22: 
ЗЛАТНОТО ДОКОСВАНЕ
второ допълнено издание
   

(с тестове за начинаещи с отговори и обяснения като в горната ebook)

 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката