Библиотека    Мария Донева    
 

Смехът ти като скреж...

Мария Донева


 

Твојата насмевка како сињак...

Мариjа Донева


 
 

Смехът ти като скреж
обгръща всяка клонка
и прави улиците леки,
мъглата прясна,
хората приемливи.
Смехът ти
е шлифовано кристалче захар
на кадифето на езика ми.

 

Твојата насмевка како сињак
ја опфаќа секоја гранка,
ги прави улиците лесни,
маглата пресна,
луѓето прифатливи.
Твојата насмевка
е шлифувано кристалче шеќер
на кадифето од мојот јазик.

 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката)

 

© Мария Донева
© превод на македонски - Зоран Јакимоски
(с разрешение от преводача)