Библиотека    Мария Донева    
 

Някога...

Мария Донева


 

Некогаш...

Мариjа Донева


 
 

Някога
снегът пръскаше искри,
преспи имаше и по жиците,
взимахме си довиждане
както децата си взимат бонбони.

 

Некогаш
снегот прскаше искри,
соспи имаше и по жиците.
Си разменавме догледање
како децата бонбони.

 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката)

 

© Мария Донева
© превод на македонски - Зоран Јакимоски
(с разрешение от преводача)