Библиотека    Мария Донева    
 

Чувствата са растения...

Мария Донева


 

Чувствата се растенија...

Мариjа Донева


 
 

Чувствата са растения
с плодове без кора.
Избуяват
в опасния климат на думите
и узряват при допир.

 

Чувствата се растенија
со плодови без кора.
Бујат
во жешката клима на зборот
и зреат при допир.

 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката)

 

© Мария Донева
© превод на македонски - Зоран Јакимоски
(с разрешение от преводача)