Библиотека    Емили Дикинсън    
 


LXXXIX.
A word is dead when it is said


Emily Dickinson


 


LXXXIX.
Словата мрат, щом ги рекат


Емили Дикинсън


 
 

A WORD is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
That day.

Complete Poems. 1924. Part One: Life

 

Словата мрат,
щом ги рекат —
едни твърдят.
Ала за мен
живеят те
от този ден.

1924.

 
 

© Emily Dickinson

 

© Емили Дикинсън
© Владимир Виденов, превод от английски
(с разрешение от преводача)