Библиотека    Емили Дикинсън    
 


LIX.
I took my power in my hand


Emily Dickinson


 


LIX.
Последни сили в шепа сбрах


Емили Дикинсън


 
 

I TOOK my power in my hand
And went against the world;
’T was not so much as David had,
But I was twice as bold.

I aimed my pebble, but myself
Was all the one that fell.
Was it Goliath was too large,
Or only I too small?

Complete Poems. 1924. Part One: Life

 

Последни сили в шепа сбрах,
за да сразя света мастит;
и два пъти по-смела бях,
отколкото бе смел Давид.

Запратих камък — но тогаз
сама катурнах се назад.
Дали бях твърде малка аз,
a твърде едър — Голиат?

1924.

 
 

© Emily Dickinson

 

© Емили Дикинсън
© Владимир Виденов, превод от английски
(с разрешение от преводача)