Библиотека    Емили Дикинсън    
 


XXVII.
I’m nobody! Who are you?


Emily Dickinson


 


XXVII.
Аз съм никой. Кой си ти?


Емили Дикинсън


 
 

I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there's a pair of us — don't tell!
They'd banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!

Complete Poems. 1924. Part One: Life

 

Аз съм никой. Кой си ти?
Никой също ли? Мълчи!
Другите ако научат,
мигом с теб ще ни отлъчат.

Тъжно е да бъдеш някой!
Като жаба цял ден — квак -
името си да скандираш
пред възторжен жабурняк.

1924.

 
 

© Emily Dickinson

 

© Емили Дикинсън
© Владимир Виденов, превод от английски
(с разрешение от преводача)