The Wolf and the Lamb

Aesop's Fable


Once upon a time a Wolf was lapping at a spring on a hillside, when, looking up, what should he see but a Lamb just beginning to drink a little lower down.

[1]

”There’s my supper,“ thought he, ”if only I can find some excuse to seize it.“

[2]

Then he called out to the Lamb,

[3]

”How dare you muddle the water from which I am drinking?“

[4]

”Nay, master, nay,“ said Lambikin; ”if the water be muddy up there, I cannot be the cause of it, for it runs down from you to me.“

[5]

”Well then,“ said the Wolf, ”why did you call me bad names this time last year?“

[6]

”That cannot be,“ said the Lamb; ”I am only six months old.“

[7]

”I don’t care,“ snarled the Wolf; ”if it was not you it was your father;“ and with that he rushed upon the poor little Lamb and ”warra warra warra warra warra“ ate her all up.

[8]

But before she died she gasped out,

[9]

”Any excuse will serve a tyrant.“

[10]

© Е-книга със субтитри за начинаещи и скриващ се превод за напреднали

© Онлайн читалня 'Учи английски', www.bglibrary.net, 2012.Вълк и агне

Басня от Езоп


Веднъж един вълк, както лочел от потока на един планински склон, вдигнал поглед и що да види — едно агне, което било започнало да пие малко по-надолу.

[1]

— Ето ми и вечерята — казал си той, — ако намеря повод да си я взема.

[2]

И се провикнал към агнето:

[3]

— Как смееш да мътиш водата, от която аз пия?

[4]

— Не, господарю — казало агънцето, — ако водата там горе е мътна, причината не съм аз, защото тя тече от теб надолу към мен.

[5]

— Добре, добре — казал вълкът, — ами ти защо миналата година по това време ме обиди?

[6]

— Това е невъзможно — отвърнало агнето, — аз съм само на шест месеца.

[7]

— Не ме интересува — озъбил се вълкът, — ако не си бил ти, сигурно е бил баща ти — и като казал това, спуснал се върху бедното агънце и „хрус хрус хрус хрус хрус“ — излапал го цялото.

[8]

Ала преди да издъхне, то промълвило:

[9]

— Тиранът винаги ще си намери претекст.

[10]Това е част от Е-книга No 6 от ОНЛАЙН ЧИТАЛНЯ 'Учи английски' с двуезични електронни книги за четене онлайн

Чрез кликване върху кой да е
потъмняващ номер на параграф ( напр. [1] ) от английския текст, се появяват субтитрите.

Чрез поставяне на мишката върху параграф от българския превод, текстът се скрива.

© Лина Бакалова и колектив, превод и субтитри

© Е-книга Len06 — Учи английски с Влюбеният лъв. Басни от Езоп, 2012.