THE BEAR AND THE TWO TRAVELERS

Aesop's Fable


Two men were traveling together, when a Bear suddenly met them on their path. One of them climbed up quickly into a tree and concealed himself in the branches. The other, seeing that he must be attacked, fell flat on the ground, and when the Bear came up and felt him with his snout, and smelt him all over, he held his breath, and feigned the appearance of death as much as he could. The Bear soon left him, for it is said he will not touch a dead body. When he was quite gone, the other Traveler descended from the tree, and jocularly inquired of his friend what it was the Bear had whispered in his ear.

"He gave me this advice," his companion replied. "Never travel with a friend who deserts you at the approach of danger."

ЗАБЕЛЕЖКА: Чрез кликване върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

Aesop. Fables II.

© АБ Двуезични книги със субтитри, bglibrary.net, 2013.МЕЧКАТА И ДВАМАТА ПЪТНИКА

Басня от Езоп


Двама души пътували заедно и изведнъж на пътя ги срещнала мечка. Единият от тях бързо се покатерил на едно дърво и се скрил между клоните. Другият, като видял, че мечката ще го нападне, се проснал на земята и когато мечката се приближила и го заопипвала с муцуната си, душейки го от главата до петите, той затаил дъх и, колкото могъл, се престорил на умрял. Мечката скоро го оставила, защото, казват, че тя не се докосва до мъртво тяло. Когато си заминала, другият пътник слязъл от дървото и шеговито запитал другаря си какво му е прошепнала мечката на ухото.

- Мечката ми даде съвет - отвърнал спътникът му - "Никога не пътувай с приятел, който те изоставя в беда".© Лина Бакалова, превод от английски

© Мечката и двамата пътника. Басни на Езоп II. Е-книга No 17, 2010-2013.