Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Китайски приказки

Китайски Омагьосаният змей   [en-bg] — китайска приказка [английски и български с паралелно съпоставяне на оригинала и превода по параграфи]• Книга No 5 от поредицата "Вълшебният кладенец "Омагьосаният змей" в помощ на езиковото обучение по метода на сравнителното четене съдържа 9 китайски приказки:

• Омагьосаният змей
• Бърлогата на зверовете
• Двата пъпеша
• Лисицата и тигърът
• Най-пестеливият човек в света
• Лисицата и гарванът
• Защо котката и кучето са врагове
• Вълшебната дeлва
• Човекът в раковина

Откъс от E-книга №5

• Най-пестеливият човек в света — Китайска приказка  (откъс от e-book)   [en-bg]
[с паралелно позициониране по параграфи и субтитри]

Книга на Библиотека Aлумни No 5

ОМАГЬОСАНИЯТ ЗМЕЙ
  [корица] 
Китайски приказки - двуезична книга със субтитри

Омагьосаният змей  [en-bg]   [en] 


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори
 Ново в Амазон - Kindle Edition!
Tales and Fables from Around the World: Book 5 (English & Bulgarian)

25 басни, приказки и легенди от цял свят (Kindle Edition)
вижте една приказка (откъс)


[Изтегли от Amazon Books]


[Изтегли от Amazon uk Books]

[Изтегли от Amazon es Books]


[Изтегли от Amazon fr Books]


[Изтегли от Amazon de Books]
  
  Е-книга №5
Омагьосаният змей — Китайски приказки
[със субтитри за начинаещи]

Двуезична онлайн книга с динамично паралелно позициониране на оригинала и превода по параграфи
 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката