Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Индийски приказки

Книга на Библиотека Aлумни No 8

НАДХИТРЕНИЯТ ЛИХВАР
  [en-bg] 
Индийски приказки - двуезична книга със субтитри

Купти и Имани     [en] 
Тигър, брамин и чакал  [en] 


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката