WHY THE OWL IS NOT KING OF THE BIRDS

Jataka Tale


Why is it that Crows torment the Owls as they sleep in the daytime?

For the same reason that the Owls try to kill the Crows while they sleep at night.

Listen to a tale of long ago and then you will see why.

Once upon a time, the people who lived together when the world was young took a certain man for their king.

The four-footed animals also took one of their number for their king.

The fish in the ocean chose a king to rule over them.

Then the birds gathered together on a great flat rock, crying:

«Among men there is a king, and among the beasts, and the fish have one, too; but we birds have none. We ought to have a king. Let us choose one now.»

And so the birds talked the matter over and at last they all said,

«Let us have the Owl for our king.»

ЗАБЕЛЕЖКА: Чрез кликване върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

Jataka Tales.

© Двуезични книги със субтитри, bglibrary.net, 2012.ЗАЩО СОВАТА НЕ Е ЦАР НА
ПТИЦИТЕ


Джатака - древноиндийска приказка


Защо враните тормозят совите докато спят през деня?

По същата причина, поради която совите се опитват да убият враните докато спят през нощта.

Чуйте една приказка от стари времена и ще разберете защо.

Едно време, докато светът бил още млад, хората, които живеели заедно, си избрали един човек за цар.

Четириногите животни също си избрали един от тях за цар.

И рибите в океана си избрали цар да властва над тях.

Тогава птиците се събрали на една голяма плоска скала и закрещели:

«Хората си имат цар, и животните, и рибите си имат също, само ние, птиците, си нямаме. И ние трябва да имаме цар. Нека да го изберем сега.»

И така, птиците обсъдили този въпрос и накрая всички казали:

«Нека совата да ни бъде цар.»[продължава]© Лина Бакалова и колектив, превод и субтитри

© Сърце от маймуна - Нови Джатаки - Е-книга No 32, 2012.