THE FOX AND THE WOODCUTTER

Aesop`s Fable


A Fox, running before the hounds, came across a Woodcutter felling an oak and begged him to show him a safe hiding-place. The Woodcutter advised him to take shelter in his own hut, so the Fox crept in and hid himself in a corner. The huntsman soon came up with his hounds and inquired of the Woodcutter if he had seen the Fox. He declared that he had not seen him, and yet pointed, all the time he was speaking, to the hut where the Fox lay hidden. The huntsman took no notice of the signs, but believing his word, hastened forward in the chase. As soon as they were well away, the Fox departed without taking any notice of the Woodcutter: whereon he called to him and reproached him, saying,

"You ungrateful fellow, you owe your life to me, and yet you leave me without a word of thanks."

The Fox replied,

"Indeed, I should have thanked you fervently if your deeds had been as good as your words, and if your hands had not been traitors to your speech."

ЗАБЕЛЕЖКА:
Чрез кликване с мишката върху коя да е потъмняваща дума или израз от английския текст, се появяват прозорци-субтитри с българското им значение.

Aesop. Fables I.

© АБ Двуезични книги със субтитри, bglibrary.net, 2013.ДЪРВАРЯТ И ЛИСИЦАТА

Басня от Езоп


Една лисица като тичала пред хрътките, се натъкнала на един дървар, който сечал дъб и го замолила да й покаже някое място, където да се скрие от преследвачите. Дърварят й предложил да се потули в неговата колиба и лисицата се вмъкнала вътре и се скрила в един ъгъл. След малко се появил ловецът с кучетата си и запитал дърваря дали е видял лисицата. Той заявил, че не я е виждал, ала докато казвал това, все сочел към колибата, където се криела лисицата. Ловецът не обърнал внимание на жестовете му, а повярвал на думите му и бързо си заминал, за да продължи преследването. Щом се отдалечили достатъчно, лисицата си тръгнала, без да благодари на дърваря, при което той й казал с упрек:

- Ах ти, неблагодарнице, аз ти спасих живота, а ти ме оставяш без да ми благодариш дори и с една дума.

Лисицата отвърнала:

- Наистина, щях да ти благодаря горещо, ако делата ти бяха толкова добри колкото думите ти и ако ръцете ти не бяха изменили на словата ти.

© Лина Бакалова, превод от английски

© 24 басни на Езоп. Е-книга No 1, 2010-2013.

  Други     
  е-книги