Библиотека    Ваня Хинкова    
 

Бих се молила

Ваня Хинкова


 

I would pray

Vanya Hinkova


 
 

ако бях жадна, бих се молила за вода
ако бях гладна, бих се молила за храна
ако нямах въздух, бих се молила за небе
ако не бях майка, бих се молила за дете

но аз имам всичко
затова се моля за теб

 

if I were thirsty, I would pray for water
if I were hungry, I would pray for food
if I needed air, I would pray for a sky
if I were not a mother, I would pray for a child

but I have everything
so I pray for you

 
 


 


 
 


© Ваня Хинкова
(с разрешение от авторката) 

© Vanya Hinkova
© превод на английски език: Лина Бакалова (с разрешение)