Библиотека    Йохан Волфганг Гьоте    
 

Wandrers Nachtlied

Johann Wolfgang von Goethe


 

Нощна песен на друмника

Йохан Волфганг Гьоте


 
 

Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt mit Erquickung füllest,

Ach ich bin des Treibens müde!
Was soll all der Schmerz und Lust?
Süßer Friede,
Komm, ach komm in meine Brust!

1776

 

Ти, който бдиш от небесата
над человешки съдбини,
на изнурения в борбата
сърце с утеха осени!

В отсъдений ми дял световен
край нямат скърби и тегла…
Аз уморен съм! Мир чаровен,
ела и в мойта гръд, ела!

1776

 
 

© Johann Wolfgang von Goethe

 

© Йохан Волфганг Гьоте
© превод от немски език: Пенчо Славейков