Английски текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове с български превод
По автор
По заглавие
По тематика


Английски текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика


Испански текстове без превод
По автор
По заглавие
По тематика

Баскервилското куче   (Артър Конан Дойл)

Arthur Conan Doyle (1859-1930)

The Hound of the Baskervilles

Chapter 1 - Mr. Sherlock Holmes  [en] 
Chapter 2 - The Curse of the Baskervilles  [en] 
Chapter 3 - The Problem  [en] 
Chapter 4 - Sir Henry Baskerville  [en] 
Chapter 5 - Three Broken Threads  [en] 
Chapter 6 - Baskerville Hall  [en] 
Chapter 7 - The Stapletons of Merripit House  [en] 
Chapter 8 - First Report of Dr. Watson  [en] 
Chapter 9 - Second Report of Dr. Watson  [en] 
Chapter 10 - Extract from the Diary of Dr. Watson  [en] 
Chapter 11 - The Man on the Tor  [en] 
Chapter 12 - Death on the Moor  [en] 
Chapter 13 - Fixing the Nets  [en] 
Chapter 14 - The Hound of the Baskervilles  [en] 
Chapter 15 - A Retrospection  [en] 


Школа по английски и испански език
Езикова школа по метода Шлиман
Двуезични онлайн книги
Тестове за четене с отговори


 Двуезична библиотека
Към началото на библиотеката