THE FIRST JASMINES

Rabindranath Tagore


Ah, these jasmines, these white jasmines!

I seem to remember the first day when I filled my hands with these jasmines, these white jasmines.

I have loved the sunlight, the sky and the green earth;

I have heard the liquid murmur of the river through the darkness of midnight;

Autumn sunsets have come to me at the bend of a road in the lonely waste, like a bride raising her veil to accept her lover.

Yet my memory is still sweet with the first white jasmines that I held in my hand when I was a child.

Many a glad day has come in my life, and I have laughed with merrymakers on festival nights.

On grey mornings of rain I have crooned many an idle song.

I have worn round my neck the evening wreath of bakulas woven by the hand of love.

Yet my heart is sweet with the memory of the first fresh jasmines that filled my hands when I was a child.

© Rabindranath TagoreПЪРВИТЕ ЖАСМИНИ

Рабиндранат Тагор


Ах, тези жасмини, тези бели жасмини!

Като че си спомням първия път, когато напълних шепите си с тези жасмини, тези бели жасмини!

Любувал съм се на слънцето, небето и раззеленената земя.

Слушал съм плавния ромон на реката в полунощния мрак.

Есенните залези са ме посрещали на завоя на някой път в самотната пустош, като невяста, която повдига булото си, за да приеме своя любим.

Но все още паметта ми се услажда от първите бели жасмини, които държах в ръка като дете.

Много щастливи дни имаше в живота ми и съм се смял с весели компании в празничните нощи.

В мрачните дъждовни утрини съм изтананикал много лекомислени песни.

Носил съм около шията си вечерния венец от цветовете на бакула, изплетен от влюбена ръка.

Но все още душата ми се услажда от първите бели жасмини, изпълнили шепите ми, когато бях дете.© Рабиндранат Тагор

© превод от английски език - Лина Бакалова