Библиотека    Румяна Симова    
 

Questions

Roumyana Simova


 

Детски въпроси

Румяна Симова


 
 

“Mom, who lit the stars in the dark?”
“Who poured water into The Sea?”
“Why does the turnip have a gnome beard?
“Who made the golden cloak of the sun?”
“Why, sometimes, the clovers have four leaves?”
“What made Cassim worse than the thieves?”
“Why are the kiwi birds, mom, not able to fly?”
“Who did that, mummy? Who did it and Why?”

Children... They’re asking so many questions.
They want to know, regardless the price.
One day, in the midst of a beautiful summer
They just stop asking. They grow up so fast.

 

Мамо, кой пали звездичките вечер?
Кой във морето налива вода?
Слънцето, мамо, кой в злато облече?
Кой е отхапал парчето Луна?
Сънчо - дали всичко сам си измисля?
Ряпата, мамо, защо е с брада?
И детелинките с четири листа,
кой е направил? Кажи ми! Сега!

Странни въпроси задават децата,
искат да знаят на всяка цена.
После, в едно ослепително лято,
спират да питат. Порастват. Деца...

2002 г., София

 
 
© Roumyana Simova
(с разрешение)
 
© Румяна Симова
(с разрешение от авторката)