Библиотека    Румяна Симова    
 


When You Feel Trapped

Roumyana Simova


 


Когато

Румяна Симова


 
 

Influenced by R. Kipling
Dedicated to my children
When you feel trapped
In the grey cocoon of Loneliness
Do not despair and give up fighting...
don't let fear grip your heart...
In time, you learn the way
to banish Loneliness
When you feel the bitterness
of Life and can't escape its bite -
defy the rage and wait until
the black clouds dissipate
and all the evil disappears.

If one day you meet an enemy
(who tries to hurt you in some way) -
don't beg for mercy and don't crawl!
Resist your anger then just walk away

If your friend is stuck in a swamp
and needs some help to get out of there
Give him a stick instead of your hand...
Otherwise, you will drown in the deep mire

if one day you could see the stars
reflected in the eyes of someone
and feel the love in your heart
(the strongest love that almost hurts)
You hurry up to test the wine
that's being kept in a precious chalice...
Living a truly fulfilled life
is all about being loved
and loving someone.

 

По Киплинг
...на моите деца
Когато самотата те плени
и те затвори в сива какавида,
не се отчайвай и не се плаши...
ще се научиш да разпукваш сивото.


Когато се почувстваш озлобен
и искаш да отхапеш от живота,
не се поддавай..., че ще дойде ден,
когато ще си тръгне злото...


Когато срещнеш враг и те рани,
не се пречупвай, не моли за милост!
Дълбока глътка дъх си поеми
и събери последни сили
да му обърнеш гръб и да си тръгнеш
с високо вдигната глава,
защото - по-добре е да излъжеш,
отколкото да лазиш пред врага...

Когато видиш някога приятел,
затънал в тиня, вече се предал,
подай му клонка, не ръката си...
Възможно е да се удавиш в кал.

Когато грейнат в нечии очи
звезди, които си мечтал да стигнеш
и от любов дори те заболи,
побързай! И отпий от виното,
запазено в безценния бокал
за двама... То ще ви опие.
ще се събудиш от съня си цял.
Били сте две половинки вие...

 
 
© Roumyana Simova
(с разрешение)
 
© Румяна Симова
(с разрешение от авторката)