Библиотека    Румяна Симова    
 


Autumn

Roumyana Simova


 


Есен

Румяна Симова


 
 

It’s wet outside.
The old lindens
are crying with big yellow tears
and Autumn is walking through the sea
of windfall leaves.
There she is! –
A gorgeous lady,
walking down the street...
With muddy feet,
leaving her footprints on the alley.
The sun looks bored.
The day is short.
The wind is drifting dreams away.
a toothless bagger’s chasing them
under the crying old lindens
with shivering and naked branches...

 

Навън е влажно.
Старата липа
с огромни жълти сълзи плаче.
В морето от окапали листа,
самотна есен тихо крачи.Калта от нейните нозе
оставя мръсен отпечатък
по отегченото лице
на Слънцето... Денят е кратък.
Разнася вятърът мечти,
един беззъб клошар ги гони –
навън, под старите липи
със зъзнещи и голи клони..

 
 
© Roumyana Simova
(с разрешение)
 
© Румяна Симова
(с разрешение от авторката)