Библиотека    Румяна Симова    
 


Dinosaurs

Roumyana Simova


 


Динозаври

Румяна Симова


 
 

At the edge of the World,
we are writing our life.
Dinosaurs of the new times...
Instead of strengthening ourselves
with the heavenly viaticum,
we write poems upon the blue skies.

We do not sell well.
Nobody is looking for souls
on the market for houses and panties.
The Pragmatic User would never throw
any money on prayers for happiness.

Who could say “Apres nous le deluge"?
(do not get the Deluge literally).
The rich Idiot is still an idiot...
Life could not be measured in euro
neither dollars,
nor rubles or Chinese renminbi...
The credit on Happiness will never be fixed.
Only who has been happy for free
will close their own eyes before Death.

 

На ръба на Света сме
и пишем Живот.
Динозаври на новото време.
Шепа луд, ошипен и изстрадал народ.
Вместо сетни слова,
ние пишем поеми.

Не продаваме.
Никой не търси души
на пазара за къщи и гащи.
Прагматичният юзер не пръска пари
по молитви за обич и щастие.

И дали подир нас ще настъпи Потоп?...
Не разбирай буквално потопа.
Идиотът и с гащи е пак идиот,
не се мери във евро животът.
Нито в долари,
нито в китайски пари...
Кредит Щастие - няма фиксиран.
Само, който е бил неплатено щастлив,
си затваря очите, когато умира.

 
 
© Roumyana Simova
(с разрешение)
 
© Румяна Симова
(с разрешение от авторката)