Библиотека    Ники Комедвенска    
 

Луда съм, Господи!

Ники Комедвенска


 

Сумасшедшая я, Господи!

Ники Комедвенска


 
 

Луда съм, Господи! Страшно съм луда!
Още си квася морето.
Старите дяволи даже се чудят
как ми издържа сърцето.

Вятър — косите ми, огън — очите.
С белите врани говоря,
с вълци-неверници нощем се скитам.
Луда съм! Нямам умора.

Кой да ме мисли и кой да ме хване?
Лудите кой ги признава?!
Блъска душата ми — риза съдрана,
шепа живот й остава.

Удря сърцето във мен като тъпан,
кръв по кияка се лее.
Влача живота си, в сълзи окъпан...
Как без любов се живее?

Луда съм, Господи! Дума да няма -
чак под езика ми стяга.
Ала в света ти, уж правен за двама,
всеки от лудия бяга...

 

Я сумасшедшая, Господи! Я сумасшедшая.
Старые черти не верят,
Как сердце мое выдерживает.
Я ж мариную море!

Ветер – мои волосы, глаза – пламя.
С белыми воронами я разговариваю,
С волками по-волчьи вою и шляюсь.
Я сумасшедшая, Господи! Я – другая.

Кому я нужна? Кто поймет и поймает?
Сумасшедшей меня кто признает?
Бьется душа в рубахе рваной,
Секунда жизни – кто знает – осталась.

Бьется сердце во мне барабаном,
Льется кровь по венам дырявым.
Волочу свою жизнь – боль океаном.
Как без любви прожить? Кто это знает…

Я сумасшедшая, Господи! Никто и не спорит.
Только в мире созданном парным,
Все сумасшедших избегают…
Я сумасшедшая, Господи… И я это знаю!

 
 

© Ники Комедвенска
(с разрешение от авторката)

 

© Ники Комедвенска
© Перевод с болгарского: Татьяна Рындина, 10августа 2011г.
(с разрешением)