Библиотека    Мая Дългъчева    
 

ПЪТЬОМ

Мая Дългъчева


 

BY THE WAY

Maya Dalgacheva


 
 

Ръждясва цветето. Повехна ножът.
Домът, където ще умреш,
не ти е роден...
Не е свободен нямащият, Боже -
изгубилият всичко
е свободен.

Но свободата, странно, като хляба -
засища те,
ако е споделена.
Мъждука минзухар - огнище слабо
без минзухар
в съседната вселена...

 

The flower is rusting. The knife has faded.
The home where you will die,
is not the one where you were born...
The man who has nothing is not free, God -
free is only
who has lost it all.

But strangely, freedom is like bread -
it satisfies you
only when it's shared.
A crocus glimmers like a dying hearth
without another crocus
in the world next door...

 
 
 


 
 


© Мая Дългъчева
(с разрешение от авторката) 

© Мая Дългъчева
© превод на английски език - Лина Бакалова