Библиотека    Мая Дългъчева    
 

ДРУГА ПРИКАЗКА

Мая Дългъчева


 

ANOTHER TALE

Maya Dalgacheva


 
 

Не е дошъл мигът.
Не е дошъл
векът, през който трябва да те срещна.
В коя гора ли бродиш -
сам и зъл,
а аз те чакам - зла, сама и смешна.

От паяжини
риза ти плета.
Какво ли знае малката Елиза?
Парливите копривени листа
са ласка,
щом развръзката е близо.

Очакването
може да е дар,
ала когато му се вижда краят.
Кошмар е да си гатанка в буквар,
която своя отговор
не знае.

А той е ясен даже за дете,
обаче, ако го четеш отгоре:
от паяжини риза
кой плете,
езика на цветята
кой говори...

Навярно ти си също
малко луд?
И чак пред лудницата ще се срещнем?
Ще те позная - с жестове на шут
и жаба,
на която шепнеш нежно.

И ще се срутят всички векове,
когато имената си узнаем.
Ще кажеш: “Палечке,
небето ме зове!”
А аз: "Здравей!
Приятно ми е, Мая."

 

The moment has not yet come.
The age in which I must meet you
has not yet come.
In which woods are you stalking -
lonesome and wicked,
and I am waiting for you – wicked and lonesome and ridiculous.

I am knitting a shirt
from cobweb for you.
What could little Eliza know?
The stinging leaves of the nettles
are a caress,
since the outcome is so close.

The expectation
could be a gift,
but only when the end is pending.
It is a nightmare being a riddle in the primer,
not knowing
its own answer.

The answer is however plain for any child,
but you must read it from the top downwards:
who’s knitting
a shirt from cobweb,
and who speaks
the language of the flowers...

You, too, must be
a little mad?
And we shall only meet in front of the madhouse, yes?
I’ll know it’s you – gesticulating like a fool,
whispering lovingly
to the toad.

And all the ages will collapse,
when we come to know our names.
You will say, ‘Thumbelina,
the skies have summoned me!’
And I will say, ‘Hello!
I’m pleased to meet you. Maya.’

 
 
 


 
 


© Мая Дългъчева
(с разрешение от авторката) 

© Мая Дългъчева
© превод на английски език - Йордан Костурков
(с разрешение от преводача)