Библиотека    Мая Дългъчева    
 

АКСЕСОАРНО ДОПЪЛНЕНИЕ

Мая Дългъчева


 

ACCESSORIES COMPLEMENT

Maya Dalgacheva


 
 

Да си извия по-хубаво миглите,
да се скроя подходящо за теб,
изобщо - каква съм такава пристигнала,
сякаш съм още вятър и степ?
Да те очаквам - цветчето в саксията,
да си ухая, но в тесен кръг,
щом ти е облачно - да се превия,
щом ти е пролет - да перя стрък...
...Слушай, любими, да ти разкажа,
може би още не знаеш добре
моето можене - десет етажа:
от Фрида до Амели Пулен.
Мога да бъда кралица - в костюми,
в рокля с упойващо деколте,
както умея да бъда безшумна -
с дънки, в които подскача дете.
Мога да бъда с висока походка,
както купчинка рухнал комин,
да съм ти лунапарк, лунна котка,
селска яхния и бяло мартини...
Мога така да те дирижирам,
че да ми станеш паж вдъхновен,
но трябва силно да се гримирам -
да се харесам с такъв до мен.
Мога да бъда както обичаш -
трилър, сонет, бележка под линия,
за врътовръзката - златна игличка,
както иглата с пеницилин.
Мога да бъда ледунка, да бликам...
Една подробност остана:
мога да бъда цветчето в петлика
само на великан.

 

Let me curve better my eyelashes,
let me cut myself out fittingly for you,
all in all – what am I like arriving,
like I am still wind and steppe?
Waiting for you – a floret in the pot,
sweet sent to myself, yet in a narrow circle,
when it is cloudy – I will bend down,
when it is springtime – I will strut my stalk...
...Listen, my love, let me tell you,
maybe you don’t know it well yet,
my capabilities – ten floors:
from Frida to Amelie Poulain.
I can be a queen – in costumes,
in a gown with an intoxicating low neck,
just as I can be quiet -
in the jeans in which a kid is hopping about.
I can walk in a high gait,
like the heap of the collapsed chimney;
I can be your fun-fair, your fun cat,
peasant mulligan and white martini...
I can conduct you in such a way,
that you shall be my inspired page,
but I must put thick makeup -
in order to like myself with someone like you.
I can be what pleases you -
a thriller, a sonnet, a footnote,
the golden pin for your tie,
sharp like the needle for the penicillin.
I can be an icicle; I can well out...
A small detail is left out:
I can be the floret in the buttonhole
only of a giant.

 
 
 


 
 


© Мая Дългъчева
(с разрешение от авторката) 

© Мая Дългъчева
© превод на английски език - Йордан Костурков
(с разрешение от преводача)