Библиотека    Мария Донева    
 

Златни ангели...

Мария Донева


 

Златни ангели...

Мариjа Донева


 
 

Златни ангели,
накацали по клоните.
Светлината прозира през тях.
Въздухът - бистър,
а няма кого да прегърна.

 

Златни ангели
кацнати по гранките,
светлината минува низ нив,
воздухот — прозрачен,
а немам кого да прегрнам.

 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката)

 

© Мария Донева
© превод на македонски - Зоран Јакимоски
(с разрешение от преводача)