Библиотека    Мария Донева    
 

Мисълта ми се блъска...

Мария Донева


 

Мислата се втурнува...

Мариjа Донева


 
 

Мисълта ми се блъска
в прозореца на очевидното.
Остарявам,
хабя се,
натрупвам се върху предметите.
От безсилие раждам.
Нямам отговор.
Любовта е писмото,
което само ще изчезне
след три
два
един
нула
живота.

 

Мислата се втурнува
во прозорецот на очевидното.
Стареам,
се абам,
се таложам по предметите.
Од немоќ раѓам.
Немам одговор.
Љубовта е писмото,
кое само ќе исчезне
по три
два
еден
нула
животи.

 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката)

 

© Мария Донева
© превод на македонски - Зоран Јакимоски
(с разрешение от преводача)