Библиотека    Мария Донева    
 

Корабите на възможната любов...

Мария Донева


 

Корабите на возможната љубов...

Мариjа Донева


 
 

Корабите на възможната любов
идват зад гърба на хоризонта -
бавно.
Пръв ще стигне до брега,
който от сърцето си изхвърли
трупаните ласки и надежди,
житото - в солените води,
плътните коприни - по вълните.
Гол, свободен и въоръжен
с правото да обяви за свои
камъните, сенките, дъжда,
сладките като целувка извори
и пръстта за правене на хора.

 

Корабите на возможната љубов
од зад грбог на хоризонтот —
доаѓаат бавно.
Прв ќе стигне до брегот,
оној што од срцето ги исфрлил
собраните милувки и надежи.
Житото — во солените води,
густите коприни — на брановите.
Гол, измачен, невооружен
со право да ги прогласи за свои
камењата, сенките, дождот,
изворите слатки како бакнеж
и прстите за создавање луѓе.

 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката)

 

© Мария Донева
© превод на македонски - Зоран Јакимоски
(с разрешение от преводача)