Библиотека    Мария Донева    
 

Камерите на сърцето...

Мария Донева


 

Коморите на срцето...

Мариjа Донева


 
 

Камерите на сърцето
работят.
За какво ни е
толкова много лед…

 

Коморите на срцето
работат.
Чуму ни е
толку многу мраз...

 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката)

 

© Мария Донева
© превод на македонски - Зоран Јакимоски
(с разрешение от преводача)