Библиотека    Мария Донева    
 

ЗНАМ СИ...

Мария Донева


 

IT IS TRUE...

Maria Doneva


 
 

Знам си, че използвам често
"топло, кротко, тихо, меко".
Само малко ги размествам,
и ги поразбърквам леко,
но каквото и да кажа -
все е някакво подобно.
Аз не се тревожа. Даже
си ми е съвсем удобно.
Имам тиха, мека къща;
топли хора, кротки вещи.
Има кой да ме прегръща.
Трябва ли ми друго нещо?

 

It is true, I often use:
"warm" and "gentle", "quiet" and "soft".
I simply rearrange them,
slightly mixing them together,
but whatever I may say -
it is something of the sort.
That doesn't bother me at all. Even
that suits me perfectly enough.
I have a quiet and soft house,
kindly people, gentle things.
I have someone to hold me.
What else could I need?

 
 
 
 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката) 

© Мария Донева
© превод на английски език - Лина Бакалова
(с разрешение от преводачката)