Библиотека    Мария Донева    
 

Златни ангели...

Мария Донева


 

Golden angels...

Maria Doneva


 
 

Златни ангели,
накацали по клоните,
светлината прозира през тях,
въздухът - бистър,
а няма кого да прегърна.

 

Golden angels
Upon the boughs,
The light shines through them,
The air is clear,
but I have no one to embrace.

 
 
 
 
 

© Мария Донева
(с разрешение от авторката) 

© Мария Донева
© превод на английски език - Людмил Люцканов
(с разрешение от преводача)